Skip to content

Veri Bilimi Bülteni — 15

Her cuma yayın­ladığım ‘Veri Bil­imi Bül­teni’ ile son 1 haf­tada veri ve veri bil­imi konusuyla ilgili okuduk­larım­dan dikka­timi çeken­leri pay­laşıy­o­rum. İyi Oku­malar. Hisse alım/satım süreç­lerini machine learn­ing kul­la­narak tah­minleye­bilir miyiz? Quan­ti­acs fir­ması diyor ki gelin bizdeki ver­i­leri kul­la­narak böyle bir sis­temi geliştirin. - https://quantiacs.com/ Stan­ford Universitesi’nin machine learn­ing der­sini alan öğren­cil­er­den biri ise hisse Devamını Oku […]

Veri Bilimi Bülteni — 14

Her cuma yayın­ladığım ‘Veri Bil­imi Bül­teni’ ile son 1 haf­tada veri ve veri bil­imi konusuyla ilgili okuduk­larım­dan dikka­timi çeken­leri pay­laşıy­o­rum. İyi Oku­malar. Deep learn­ing ile verdiğiniz bir resim için­deki nes­neleri ayırt ede­bildiğimizi biliy­oruz, örneğin bir resmi verdiğiniz ‘şapka takan bir adam’ gibi bir çıktı ala­biliy­or­sunuz. Peki bu ifadeleri öyle bir söylese ki sanki bu cüm­leler bir romanın parçası gibi olsa. - Recur­rent Neural Devamını Oku […]

Veri Bilimi Bülteni — 13

Her cuma yayın­ladığım ‘Veri Bil­imi Bül­teni’ ile son 1 haf­tada veri ve veri bil­imi konusuyla ilgili okuduk­larım­dan dikka­timi çeken­leri pay­laşıy­o­rum. İyi Oku­malar. Google, Ten­sor­Flow adını verdik­lerini kütüphaneyi açık kay­nak kodlu olarak sun­maya başladı. - Ten­sor­Flow — Google’s lat­est machine learn­ing sys­tem, open sourced for every­one Crowd­Flower adlı şir­ket, kendi geliştirdik­leri bir ürünü biraz kur­cala­mak istemişler ve tweet’lerden Devamını Oku […]

Veri Bilimi Bülteni — 12

Her cuma yayın­ladığım ‘Veri Bil­imi Bül­teni’ ile son 1 haf­tada veri ve veri bil­imi konusuyla ilgili okuduk­larım­dan dikka­timi çeken­leri pay­laşıy­o­rum. İyi Oku­malar. LDA (latent dirich­let allo­ca­tion) yön­temi topic mod­el­ling için kul­lanılan en popüler yön­tem­ler­den biri. Bu konuyu twit­ter verisinde örnekleyen bir blog yazısına göz atarak pratik­teki uygu­lanışına göz ata­bilirsiniz. - Topic Mod­el­ing of Twit­ter Fol­low­ers Önceki bül­tenlerde de red­dit Devamını Oku […]

Veri Bilimi Bülteni — 11

Her cuma yayın­ladığım ‘Veri Bil­imi Bül­teni’ ile son 1 haf­tada veri ve veri bil­imi konusuyla ilgili okuduk­larım­dan dikka­timi çeken­leri pay­laşıy­o­rum. İyi Oku­malar. Google Big Query kul­la­narak Red­dit girdi­lerini analiz eden bir blog yazısı - How to Ana­lyze Every Red­dit Sub­mis­sion and Com­ment, in Sec­onds, for Free Veri bil­imi konusunda akademik dünyadan iş dünyasına geçen birinin blog yazısı - Acad­e­mia to Indus­try: Data Sci­ence Myths and Truths Eğer Devamını Oku […]

Veri Bilimi Bülteni — 10

Her cuma yayın­ladığım ‘Veri Bil­imi Bül­teni’ ile son 1 haf­tada veri ve veri bil­imi konusuyla ilgili okuduk­larım­dan dikka­timi çeken­leri pay­laşıy­o­rum. İyi Oku­malar. R ve Python veri anal­izinde kul­lanılan popüler diller. Bir blog yazısı her iki dili kul­la­narak aynı görsel­leri oluş­tur­muş. - R vs Python: head to head data analy­sis Bir babanın Hallowen’da çocuğu­nun daha fazla şeker topla­ması için yap­tığı bir analiz bile var :) Adım adım Devamını Oku […]

Veri Bilimi Bülteni — 9

Her cuma yayın­ladığım ‘Veri Bil­imi Bül­teni’ ile son 1 haf­tada veri ve veri bil­imi konusuyla ilgili okuduk­larım­dan dikka­timi çeken­leri pay­laşıy­o­rum. İyi Oku­malar. Google bu hafta Cloud Data­lab adlı bir servisi duyurdu. Amaç veriyi hızlı bir şek­ilde inceleye­bilmek ve rapor­lar oluş­tura­bilmek. Araç jupyter (ipython) üzer­ine kur­gu­landığı için zannediy­o­rum ki python kul­lanan­ların hızlıca alışa­bile­ceği bir araç ola­cak. - Google Launches Cloud Devamını Oku […]

Veri Bilimi Bülteni — 8

Her cuma yayın­ladığım ‘Veri Bil­imi Bül­teni’ ile son 1 haf­tada veri ve veri bil­imi konusuyla ilgili okuduk­larım­dan dikka­timi çeken­leri pay­laşıy­o­rum. İyi Oku­malar. “Türkiye bir iç savaşa doğru mu gidiyor? Cevap: Hayır.” Forbes yazarı Kalev Lee­taru Türkiye ile ilgili haber­leri analiz ederek Türkiye’nin durumu sorgu­lamış. - No Turkey Isn’t Head­ing For Civil War: Mea­sur­ing Con­flict And Sta­bil­ity Through News Min­ing pan­das, scikit-learn gibi bili­nen Devamını Oku […]

Veri Bilimi Bülteni — 7

Her cuma yayın­ladığım ‘Veri Bil­imi Bül­teni’ ile son 1 haf­tada veri ve veri bil­imi konusuyla ilgili okuduk­larım­dan dikka­timi çeken­leri pay­laşıy­o­rum. İyi Oku­malar. Kaggle’da düzen­len­miş olan ‘Pre­dict­ing Cab Book­ing Can­cel­la­tions’ yarış­masına ait ayrın­tılı bir çözüm - https://github.com/numb3r33/Kaggle-Competitions/blob/master/cars-cancellation/cars_cancellation.ipynb Python ile web crawl­ing işlemi yapan herkes scrapy’yi duy­muş­tur diye tah­min Devamını Oku […]

Veri Bilimi Bülteni — 6

Her cuma yayın­ladığım ‘Veri Bil­imi Bül­teni’ ile (bu hafta 2 gün gecikme ile yayın­la­yarak) son 1 haf­tada veri ve veri bil­imi konusuyla ilgili okuduk­larım­dan dikka­timi çeken­leri pay­laşıy­o­rum. İyi Oku­malar. Geliştirdiğiniz bir tah­min­leme mod­elinin gerçek­ten çalışıp çalış­madığını nasıl anlay­a­cak­sınız, hangi teknikleri uygu­la­yarak mod­elin geçerlil­iğini doğru­lay­a­cak­sınız? “How do you know if your model is going to work? ” başlıklı bir blog Devamını Oku […]